Hiển thị các bài đăng có nhãn seo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn seo. Hiển thị tất cả bài đăng
Sử dụng tiện ích mở rộng Lighthouse của Google Chrome kiểm tra điểm SEO cho Blog

Sử dụng tiện ích mở rộng Lighthouse của Google Chrome kiểm tra điểm SEO cho Blog

Lighthouse là một công cụ mã nguồn mở giúp cải thiện hiệu suất và tính chính xác trên web của bạn hoàn toàn tự động. Khi kiểm tra một trang,...
Hướng dẫn tạo đường dẫn breadcrumb cho trang tìm kiếm label

Hướng dẫn tạo đường dẫn breadcrumb cho trang tìm kiếm label

Nếu bài viết bạn sử dụng label phân cấp có ít nhất từ hai nhãn trở lên thì trong trang tìm kiếm label bạn cũng nên tạo đường dẫn breadcrumb ...
Thêm bài viết liên quan thế nào thì mới chính xác và tốt cho seo

Thêm bài viết liên quan thế nào thì mới chính xác và tốt cho seo

Nếu đã đề cập đến bài viết liên quan thì nó phải xuất hiện trong bài viết và liên quan trực tiếp đến label, dựa vào label gọi dữ liệu sắp xế...
Hướng dẫn Việt hóa label khi đã đặt tên không dấu

Hướng dẫn Việt hóa label khi đã đặt tên không dấu

Bạn muốn tạo liên kết đẹp, chuẩn SEO cho label bắt buộc phải đặt tên không dấu và ngăn cách nhau bằng dấu "-" ví dụ bạn muốn tạo n...
Không hiển thị hoặc thay thế tên nhãn bằng thông tin khác tại trang tìm kiếm label

Không hiển thị hoặc thay thế tên nhãn bằng thông tin khác tại trang tìm kiếm label

Thông tin label dưới mỗi bài đăng hiển thị ngoài trang chủ hoặc các trang tìm kiếm vô cùng hữu ích giúp người đọc dễ dàng truy cập ngay vào ...
Đặt thẻ tiêu đề Blog thế nào mới chính xác và tốt cho seo

Đặt thẻ tiêu đề Blog thế nào mới chính xác và tốt cho seo

Mặc định trong cấu trúc widget tiêu đề của mỗi Blog vẫn được đặt trong thẻ <H1> nhưng chỉ đúng với những trang index (trang tìm kiếm) ...
Làm thế nào để Google không lập chỉ mục ?updated-max và ?max-results đằng sau link tìm kiếm label

Làm thế nào để Google không lập chỉ mục ?updated-max và ?max-results đằng sau link tìm kiếm label

Một khi bạn đã index nhãn (label) lên kết quả tìm kiếm Google bạn cần phải loại bỏ ?updated-max và ?max-results đằng sau link tìm kiếm vì li...
Hướng dẫn tối ưu cho label hiển thị được tiếng Việt có dấu và tạo được link không dấu

Hướng dẫn tối ưu cho label hiển thị được tiếng Việt có dấu và tạo được link không dấu

Cách đây vài hôm mình có viết bài  Tạo Breadcrumb thế nào để được index lên kết quả tìm kiếm Google với cách này bạn chỉ nên áp dụng với nh...
Tạo Breadcrumb thế nào để được index lên kết quả tìm kiếm Google

Tạo Breadcrumb thế nào để được index lên kết quả tìm kiếm Google

Những bài hướng dẫn tạo Breadcrumb cho blogspot thì hầu như đa số Blog nào cũng có bài viết hướng dẫn cả chỉ cần tìm từ khóa tạo Breadcrumb ...
Hướng dẫn thêm thẻ tags tự động cuối mỗi bài viết trong Blog

Hướng dẫn thêm thẻ tags tự động cuối mỗi bài viết trong Blog

Bên cạnh label (nhãn) của bài viết thì thẻ tags cũng rất quan trọng giúp cho người đọc dễ dàng tìm kiếm từ khóa liên quan qua đó cũng giữ ch...
Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

Nếu bạn kiểm tra phần tử link tiêu đề và link ảnh của tiện ích bài đăng phổ biến  popular posts nếu không thấy thuộc tính title của link tức...