Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin học kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin học kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Tóm tắt kiến thức tin học - Hàm tìm kiếm và hàm tham chiếu

Tóm tắt kiến thức tin học - Hàm tìm kiếm và hàm tham chiếu

Trong bài này tôi liệt kê một số hàm tìm kiếm và hàm tham chiếu để các bạn cùng tham khảo: + Hàm Vlookup + Hàm Hlookup + Hàm Match + Index 1...
Tóm tắt kiến thức tin học - Hàm thông dụng trong excel

Tóm tắt kiến thức tin học - Hàm thông dụng trong excel

Trong bài này tôi sẽ thống kê một số hàm như sau: + Hàm Count + Hàm CountA + Hàm Rank + Hàm Countif + Hàm Sumif 1.  + Hàm Count 2. Hàm Count...
Một số hàm thông dụng trong excel

Một số hàm thông dụng trong excel

Trong bài viết này tôi sẽ thống kê lại một số hàm như sau:  + Hàm Sum + Hàm Average + Hàm Max + Hàm Min + Hàm If + Hàm And + Hàm Or