Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiện nguyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiện nguyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Thiện nguyện - Tiếp bước đến trường 5

Thiện nguyện - Tiếp bước đến trường 5

►Thực hiện việc tiếp nối chuỗi chương trình ‘’Tiếp bước đến trường” hàng năm. ►Ngày 25 - 26/03/2017, Sau khi trải qua quãng đường gần 500 km...