Hiển thị các bài đăng có nhãn Ôn thi công chức thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ôn thi công chức thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Vinamilk tuyển dụng chuyên viên thuế hạn nộp 30/11/2018

Vinamilk tuyển dụng chuyên viên thuế hạn nộp 30/11/2018

Vinamilk tuyển dụng chuyên viên thuế hạn nộp 30/11/2018 
Đề thi kiến thức chung năm 2014

Đề thi kiến thức chung năm 2014

ĐỀ THI KIẾN THỨC CHUNG (Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế, chuyên viên làm công nghệ thông tin, lưu trữ viên) Thời gian: 180 phút C...
Đề thi viết chuyên ngành lưu trữ viên, ngành tin học

Đề thi viết chuyên ngành lưu trữ viên, ngành tin học

ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Ngạch lưu trữ viên trung cấp Thời gian: 120 phút Câu 1: Anh chị trình bày khái niệm tiếp công dân và các n...
Đề thi công chức thuế CHUYÊN NGÀNH dành cho ngạch chuyên viên và kiểm tra thuế

Đề thi công chức thuế CHUYÊN NGÀNH dành cho ngạch chuyên viên và kiểm tra thuế

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề C...
Các câu hỏi Tự luận thuế GTGT đã thi

Các câu hỏi Tự luận thuế GTGT đã thi

Thời gian ôn không phải còn quá dài cũng không phải quá ngắn, nhưng nếu như chúng ta chỉ biết đọc, đọc và đọc không có chọn lọc kiến thức th...
Các loại thuế hay ra trong đề thi tự luận thuế vòng 2

Các loại thuế hay ra trong đề thi tự luận thuế vòng 2

Đối với vòng 2 chúng ta đều biết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế đối với các ngạch chuyên viên, kiểm tra viên thuế, ngạch cán sự và kiểm tra...
Đề trắc nghiệm tiếng anh - 50 câu có đáp án

Đề trắc nghiệm tiếng anh - 50 câu có đáp án

1/ As soon as the king arrives, he.................. a speech. A.    m akes       B. w ill make        C.  s hall make        D. s hould mak...