Hóa đơn và những điều cần lưu ý - thông tin mới nhất 2018

Description: Hóa đơn và những điều cần lưu ý , những điều cần biết về hóa đơn gtgt , những điều lưu ý khi xuất hóa đơn


Những chú ý khi viết hóa đơn gtgt hay  những điều cần biết về hóa đơn gtgt hoặc những lưu ý khi viết hóa đơn đỏ, những điều lưu ý khi xuất hóa đơn, hóa đơn đầu vào cùng các loại hóa đơn đầu vào là những quan tâm của kế toán viên.
Bài viết dưới đây là chia sẻ kinh nghiệm của một anh kế toán viên giàu kinh nghiệm. Mời các bạn tham khảo:

Hóa đơn và những điều cần lưu ý
Hóa đơn và những điều cần lưu ý  Lời chia sẻ: Theo quan sát của tôi, hiện nay đa phần kế toán của chúng ta hiểu rằng:
Chỉ khi nào có hóa đơn xuất ra mới ghi nhận doanh thu và xác định nghĩa vụ thuế
Chỉ khi có hóa đơn mua vào mới ghi nhận chi phí
Có phải các bạn đang thần thánh hóa tờ hóa đơn. Hiểu như vậy liệu có đúng?

Thực tế thì:


1. Thuế GTGT đối với bên bán:


Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:
- “Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
- Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
- Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.
- Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
- Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.”
Do vậy, thời điểm xác định thuế GTGT không liên quan đến hóa đơn. Có xuất hóa đơn hay không các bạn vẫn phải xác định thuế GTGT

2. Thuế TNDN:


Khoản 2 điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định thời điểm xác định doanh thu để tính Thu nhập chịu thuế:
- “Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua;
- Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần
- Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua”

Do vậy, việc xác định doanh thu để tính TNCT cũng không liên quan đến hóa đơn. Có xuất hóa đơn hay không các bạn vẫn phải xác định thuế TNDN

3. Về ghi nhận doanh thu của kế toán:


Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và Thu nhập khác nêu rất rõ các điều kiện để ghi nhận doanh thu như sau:
• Đối với bán hàng hóa:
- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
• Đối với dịch vụ:
- Doanh thu xác định một cách tương đối chắc chắn
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập Bảng cân đối kế toán
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Vậy, việc ghi nhận doanh thu kế toán cũng không liên quan đến hóa đơn. Có xuất hóa đơn hay không các bạn vẫn phải
ghi nhận doanh thu kế toán

4. Đối với điều kiện khấu trừ thuế GTGT:


Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế như sau:

- Có HÓA ĐƠN GTGT hợp pháp hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định
- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20tr đồng trở lên
Như vậy, lúc này hóa đơn xuất hiện trong điều kiện khấu trừ thuế
5. Đối với chi phí thuế TNDN:
Khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định điều kiện tính vào chi phí được trừ như sau:
- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
- Có đủ HÓA ĐƠN, chứng từ hợp pháp
- Khoản chi có HÓA ĐƠN từng lần có giá trị từ 20trđ trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
Hóa đơn xuất hiện trong điều kiện được tính là chi phí được trừ

Kết luận:
- Khi xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN và doanh thu kế toán các bạn không chỉ căn cứ vào hóa đơn. Không xuất hóa đơn các bạn vẫn phải xác định nghĩa vụ thuế và doanh thu nhé
- Nếu không có hóa đơn GTGT hợp pháp sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (mua hàng trong nước) và sẽ không được tính vào chi phí được trừ (mua hàng trong nước) - trừ 1 số trường hợp đặc biệt không cần hóa đơn
Mới hơn
Prev Post
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Bài viết liên quan: