Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Description: Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không? hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có cần đóng dấu? Hay chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử? Những hóa đơn nào không cần đóng dấu?
Câu trả lời : 


1. Khoản 3 điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định:

b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán lập hoá đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 điều này:

Hoá đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.
Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua.\

2. Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 về “Hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử” có nội dung:

a. Căn cứ tại điểm e khoản 1 và khoản 2 điều 6 thông tư số 32/20111/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về nội dung của Hoá Đơn Điện Tử:

1. Hoá đơn điện tử phải có nội dung sau:

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hoá đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

b. Căn cứ khoản 2 điều 6 thông tư số 32/20111/TT-BTC nêu rõ

“Một số trường hợp hoá đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài Chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ giữa người bán với người mua như: Hợp đồng kinh tế; Phiếu xuất kho; Biên bản giao nhận hàng hoá; Biên nhận thanh toán; Phiếu thu.

Thì người bán lập hoá đơn điện tử cho người mua theo quy định trên hoá đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.”

Như vậy người mua không phải bắt buộc Ký số vào hoá đơn điện tử cũng như không bắt buộc phải có dấu của người bán trên hoá đơn điện tử trừ trường hợp hoá đơn điện tử chuyển đổi sang hoá đơn giấy bắt buộc phải có chữ ký và đóng dấu của người bán.
Muốn biết thêm về quy định thế nào, sử dụng hoá đơn điện tử sao, hiểu thế nào cho đúng thì đọc Nghị định Số: 119/2018/NĐ-CP
Mới hơn
Prev Post
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Bài viết liên quan: