Doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN thì có phải nộp tờ khai tạm tính quý và năm không?

Description: Doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN thì có phải nộp tờ khai tạm tính quý và năm không?

 Doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN thì có phải nộp tờ khai tạm tính quý và năm không?
Câu trả lời: Căn cứ:

– Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 tại Điều 16, Khoản 1, Điểm a quy định về nguyên tắc khai thuế TNCN như sau:

“a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế”

= > Như vậy:

+++ Đối với Tạm tính Quý:

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải kê khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thì doanh nghiệp không phải kê khai thuế TNCN tạm tính.

+++ Đối với Quyết toán TNCN Năm:

– Có tên trên bảng lương phát sinh thu nhập là phải quyết toán TNCN dù phát sinh tiền thuế TNCN hay là không phát sinh thuế TNCN

– Không có tên trên bảng lương không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Dù có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì cuối năm DN vẫn phải khai quyết toán thuế TNCN

– Nếu trong năm không phát sinh thu nhập của bất kỳ cá nhân nào trong doanh nghiệp thì không cần nộp tờ khai quyết toán TNCN năm

+++ Quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN trên HTKK cuối năm như thế nào

+Bước 01: chọn tờ khai quyết toán

– Vào phần mềm HTKK -> lựa chọn “Quyết toán thuế TNCN” -> lựa chọn “Tờ khai 05/KK-TNCN”

+Bước 02: xác định đối tượng kê khai ở các phụ lục

Kê khai PL 05-1/BK-TNCN: Trường hợp cá nhân cư trú ký Hợp đồg trên 03 tháng thì kê khai vào phụ lục này theo biểu thuế lỹ tiến. Áp dụng cho HĐLĐ trên 3 tháng và kể cả lao động thời vụ dưới 12 tháng hoặc hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng nhưng trong năm tài chính Công ty ký nhiều lần không liên tục (chỉ ký khi có nhu cầu), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Kê khai PL 05-2/BK-TNCN: Cá nhân lao động thời vụ dưới 03 tháng hoặc cá nhân không cư trú, không ký hợp đồng lao động kê khai phụ lục này theo biểu thuế toàn phần

= > Ví dụ:

– Quý 1/2018 phát sinh thuế TNCN thì phải kê khai thuế TNCN tạm tính quý + nộp tiền thuế TNCN

+ Mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

+ Giấy nộp tiền thuế TNCN vào ngân sách nhà nước

– Quý 2/2018 Không phát sinh thuế TNCN thì không phải kê khai thuế TNCN tạm tính quý

– Năm 2018 doanh nghiệp không phát sinh tiền lương: không ký hợp đồng lao động với cá nhân nào, không phát sinh chi trả lương không có bảng lương, chấm công với bất kỳ cá nhân nào thì năm 2018 doanh nghiệp không phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm

– Năm 2018 doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động có chấm công tính lương cho người lao động hàng tháng…tức phát sinh chi phí tiền lương phải chi trả cho người lao động nhưng mức lương tất cả lao động đều dưới 9 triệu không phát sinh thuế TNCN phải nộp cho bất kỳ lao động nào nhưng cuối năm doanh nghiệp vẫn phải quyết toán thuế TNCN năm

*** Chi tiết tại: Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
Mới hơn
Prev Post
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Bài viết liên quan: