Hàng tồn kho nhiều thì tốt?

Hàng tồn kho nhiều thì tốt?

Hàng tồn kho nhiều thì tốt? Câu trả lời luôn luôn là KHÔNG. Vừa rồi có anh bán xe sang nắm nhiều hàng tồn kho được các lái chém là sẽ thu...